Česká katolická charita


Kontakty

Česká katolická charita

Domovy duchovních a řeholnic
Vladislavova 12, 110 00 Praha 1
tel.: 296 243 334-6

e-mail: e-mail
IČ: 445355
DIČ CZ00445355


ČKCH je evidována v rejstříku církevních právnických osob MK ČR
pod e.č. 8/1-00-708/1996


Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1, číslo účtu 941011/0100.Ředitel Asistenti ředitele