Česká katolická charita - Domovy duchovních a řeholnic
Česká katolická charita


Úvodem

Jedná se o specifickou službu, kterou stát poskytuje starším řeholním sestrám a kněžím. Služba se poskytuje na základě řešení závazku státu ke zmírnění následku křivd na řeholnicích a kněžích, které vznikly násilným přestěhováním sester a řeholníků v padesátých letech a zákazem přijímat nové mladší sestry a bratry do řádů. Tím byl na dlouho narušen přirozený život řeholnic a řeholníků v klášterech. Sestry byly využívány jako levné pracovní síly převážně v obtížných sociálních provozech (např. péče o mentálně a tělesně postižené), dále v průmyslu a zemědělství. Sestry postupně zestárly a některé řády a kongregace nejsou schopny se v plné míře o sestry postarat samy. Proto bylo vládou ČR tímto úkolem v 60.tých letech pověřeno ministerstvo kultury a Česká katolická charita. Dohodou MPSV, MF a MK bylo na počátku 90.let pověřeno financováním MPSV.

Domovy jsou od r. 2007 registrovány jako poskytovatelé sociálních služeb. Poskytují komplexní služby (ubytování, stravování, rehabilitační péči, pomoc s hygienou) řeholnicím a duchovním. Řeholnice jsou zvyklé žít v komunitě. Díky těmto domovům mohou zůstávat ve svých komunitách a přitom mají trvalou péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu. Důležitým prvkem v péči je umožnění realizace duchovního poslání obyvatel domovů. Kněží, i když se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni zcela o sebe postarat, jsou zvyklí na pravidelný život svátostí. V domovech je jim umožněno sloužit denně mši svatou. Proto je ve všech našich domovech velmi důležitá kaple, aby obyvatelé mohli i nadále žít plnohodnotným životem modlitby, což je pro ně ve stáří podstatná forma realizace jejich životního poslání.

Ostatní charitní služby a humanitární pomoc poskytuje od r. 2000 Charita Česká republika ve svých střediscích arcidiecézních, diecézních, oblastních, městských, a farních charit. Více na www.charita.cz.