Česká katolická charita


Charitní domov Mendryka

Mendryka č. 1
570 01 Litomyšl
Společnost Dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul


ředitelka domova: Anna Vološinová (s. Alžběta)
představená: Stanislava Trávničková (s. Josefa)

tel.: 461 639 282

e-mail: e-mail


více informací o domově